mn GB
Mobile menu

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ЭРЭЛЧ НОХОЙН СУРГАЛТЫН ТӨВ

Гаалийн 11 газар, хороодод Эрэлч нохой хариуцсан 18 гаалийн улсын байцаагч ажил үүргээ гүйцэтгэж байна. Өнгөрсөн 2016 онд нийт захиргааны 102 зөрчил илрүүлж, эрүүгийн шинжтэй 5 хэргийг олж илрүүлэн холбогдох хууль, хүчний байгуулагуудад хүлээлгэн өгч ажиллаж байна.

Онцлох зөрчлөөс дурьдвал: Замын-Үүд дэх гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан ГУБ нь 44.3 гр МӨС /ice/ төрлийн мансууруулах бодисыг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан үйлдлийг таслан зогсоосон. Мөн газрын Эрэлч нохой хариуцсан ГУБ нь 110 кг байгалийн үнэт чулууг улсын хилээр хууль бусаар гаргахыг завдсан үйлдэлийг таслан зогсоосон.

Зөрчилд холбогдох бараанаас дурьдвал: Зээрийн эвэр 8 кг, чонын арьс 9ш, сойр шувуу 2ш, чонын хоншоор 11ш, зээрийн эвэр, бугын ясан эвэр 10кг, согооны сүүл 1 ш, хэрэмний арьс 20 ш, ямааны мах 67 кг, янгирын эвэр 2 ширхэг, янгирын 2 дагз, бугын чив, сүүл, цагаан архи 376 литр, малын тариа 400ш, байгалийн үнэт чулуу 110 кг, 124 кг хаягдал хөнгөнцагаан, 30кг гууль зэрэг бараануудыг улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэхийг завдсан үйлдлүүдийг таслан зогсоож холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэн ажилласан.

1

  • Хураасан барааны нийт үнийн дүн: 7’786’888₮
  • Саатуулсан барааны нийт үнийн дүн: 1’690’000₮
  • Ноогдуулсан нийт торгуулийн дүн: 1’759’000₮

Дээрх эрэлч нохой хариуцсан ГУБ нарын илрүүлсэн зөрчил нь зөвхөн Гаалийн Тухай Хуулийн 290.2.2, 291.1, 291.2 заалтыг үндэслэн хураасан бараа болно.

  • Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх Эрэлч нохойн сургалтын төв нь 2016 онд Хар тамхи, мансууруулах бодис болон сэтгэц нөлөөт эм бэлдмэлийн хууль бус эргэлттэй тэмцэх, Олон нийтэд хар тамхи мансууруулах бодисийн хор хөнөөлийг таниулах, хар тамхи, мансууруулах бодисыг гаалийн албаны эрэлч нохой хэрхэн илрүүлдэг чиглэлээр Зохиомж дээд сургууль, Монгол дээд сургууль, Монголын үндэсний их сургууль, Орхон их сургуулийн Гадаад худалдаа зэрэг их, дээд сургуулийн 450 гаруй оюутан залууст илтгэн тавьж, сурталчилан таниулсан.
  • Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд ОХУ, Казакстан, Азарбайжан, Япон зэрэг улстай хамтран сургалт зохион байгууллах, сургалтын орчин, сургалтын хөтөлбөрийг олон улсын албаны эрэлч нохойн сургалтын стандартад нийцүүлэх, хар тамхи, мансууруулах бодис илрүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. 2016 оноос БНСУ-ын Эрэлч нохойн сургалтын төвтэй хамтран туршлага судлах, албаны эрэлч нохойн сургалтын болон нохойн үржлийн талаар мэдээлэл солилцох зэрэг асуудлаар хамтран ажиллаж эхэллээ.

2

3

7

6