mn GB
Mobile menu

МОНГОЛ - БНХАУ-ЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ХООРОНДЫН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХАРИЛЦАН ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН I ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ.

Монгол улсын гаалийн байгууллага, БНХАУ-ын гаалийн байгууллагатай “Итгэмжлэгдсэн аж ахуйн нэгж (ИААН)-ийн хөтөлбөр”-ийн “Харилцан Хүлээн Зөвшөөрөх Хэлэлцээр”-ийн ажлын хэсгийн I хурал БНХАУ-ын Шанхай хотод 2018 оны 04 сарын 24-нээс 27-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан.

Ажлын хэсгийн хурлаар БНХАУ-ын гаалийн байгууллага МУ-ын гаалийн байгууллага хоорондын итгэмжлэгдсэн аж ахуйн нэгжийн хөтөлбөрийг харилцан хүлээн зөвшөөрөх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд гарын үсэг зурсан. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь 2019 оныг дуустал хийгдэх ажлыг тусгасан байна.

Тус хуралд МУ-ын гаалийн байгууллагаас ГЭУХ-ийн дарга Д.Эрдэнэсүрэн ахлагчтай, Татвар орлогын газрын дарга Я. Эрдэнэчимэг, Бүрдүүлэлтийн гаалийн газрын дарга З. Цэрэндулам, Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын газрын дарга Д. Жаргалсайхан, Гадаад Хамтын ажиллагааны дарга Ө. Цолмон, Гаалийн эрсдэлийн удирдлагын хэлтсийн ГУБ Х. Мөнхзул, УБГГ-ын ГУБ Ц. Даваасүрэн нар, БНХАУ-ын Гаалийн Ерөнхйи Газрын Аудитын хяналт, Эрсдэлийн удирдлага, Итгэмжлэгдсэн аж ахуйн нэгжийн асуудал хариуцсан газрын дарга хатагтай Мэн Яан тэргүүтэй 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцсон.