mn GB
Mobile menu

Монгол - Солонгосын гаалийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн аж ахуйн нэгжийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийн IV уулзалт

Монгол - Солонгосын гаалийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн аж ахуйн нэгжийн хөтөлбөрийг хариуцсан ажлын хэсгийн уулзалт 2018 оны 07 дугаар сарын 17-20-ны хооронд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдлаа.
Уулзалтын хүрээнд ажлын хэсгийн хамтарсан баг туршилтын журмаар аж ахуйн нэгжид тавигдах шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээг хамтран хийж гүйцэтгэлээ.
Мөн БНСУ-ын ЭСЯ, “Котра” БНСУ-ын гадаад худалдаа хөрөнгө оруулалтыг дэмжих агентлаг, ГЕГ-ын ГЭУХ хамтран гадаад худалдаанд оролцогчидод тус тус гаалийн итгэмжлэл олгох үйл явц, аж ахуйн нэгжид тавигдах шаардлага, хөнгөлөлтийн талаар танилцуулга хийж, асуулт хариулт өрнүүлсэн арга хэмжээг зохион байгуулсан нь бизнес эрхлэгч нарын анхаарлыг татсан эрэлт хэрэгцээтэй мэдээллээр хангасан ажил болж өндөрлөлөө.

ГААЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС