mn GB
Mobile menu

ГААЛИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУД

- Үнийн нэхэмжлэх
- Сав баглаа боодлын тодорхойлолт
- Бараа худалдах, худалдан авах тухай гэрээ
- Тухайн бодисын үйлдвэрлэгчийн сертификат
- Гарал үүслийн гэрчилгээ /шаардлагатай тохиолдолд/
- ААН-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
- Гадаадын хөрөнгө оруулалттай ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар
- Эрх бүхий байгууллагын зєвшєєрєл /БОНХЯ, ҮХААЯ, ЭМЯ, АМГТХЭГ-г.м/ шаардлагатай тохиолдолд
- Бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой бусад бичиг баримтууд

ГААЛИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ДҮГНЭЛТИЙГ ҮНДЭСЛЭН БҮРДҮҮЛЭЛТ ХИЙЖ, УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БАРААНЫ ЖАГСААЛТ

ГААЛИЙН ТӨВ БОЛОН САЛБАР ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ЖАГСААЛТ