mn GB
Mobile menu

Хоёр орны хилийн боомтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх ажлын хэсэг ажиллаа

Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home01/customsg/public_html/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/15/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.27

 

0J8A8383.JPG0J8A8164.JPG0J8A7668.JPG0J8A7610.JPG0J8A8454.JPG0J8A8486.JPG