mn GB
Mobile menu

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТЭД ЗАРЦУУЛАХ “ЦАГ ХУГАЦААГ ХЭРХЭН ТООЦОХ” СЭДЭВТ ҮНДЭСНИЙ СУРГАЛТ

Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home01/customsg/public_html/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/2014-07-29/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.27