mn GB
Mobile menu

ДЭЛХИЙН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЭКСПЕРТҮҮД ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ АЖИЛЛАВ

20170907

Дэлхийн гаалийн байгууллагын үнэлгээний ахлах мэргэжилтэн Иан Кремер, Мальдивын гаалийн мэргэжилтэн Исмайл Нашид, Шанхайн гаалийн үнэлгээний мэргэжилтэн Ms. Zhiying нар Гаалийн үнэлгээний хяналтын өнөөгийн байдалд дүгнэлт өгөх, үнэлгээний сургалтыг зохион байгуулах зорилгоор 2017 оны 8 дугаар сарын 28-наас 9 дүгээр  сарын 01-ны хооронд Гаалийн ерөнхий газарт ажиллав.

Гаалийн үнэлгээний хяналтын өнөөгийн байдалд дүгнэлт өгөх зорилгоор ГЕГ-ын газар, хэлтсийн удирдлагуудтай “Орлогын багц хөтөлбөр”, “Хятад болон Мальдивын үнэлгээний хяналтын систем”, “Гаалийн үнэлгээний өнөөгийн байдал, ирээдүйн чиг хандлага, төлөвлөгөө” гэсэн сэдвийн хүрээнд танилцуулга хийж, үнийн хяналтыг хэрэгжүүлж байгаа нэгжүүдтэй уулзалт хийлээ. 

Мөн гаалийн үнэлгээний чиглэлээр онолын болон практик мэдлэг, чадварыг олгосон 2 өдрийн сургалтыг амжилттай зохион байгуулж сургалтаднийт 25 гаалийн улсын байцаагч хамрагдав