mn GB
Mobile menu

Гаалийн бүрдүүлэлтэд зарцуулах цаг хугацааг 3 дахин багасгалаа.

logo blue
    Гаалийн байгууллага гадаад худалдааг хөнгөвчлөх, худалдааны саад тотгорыг арилгаж хүнд суртал, олон шат дамжлагыг бууруулах зорилгоор “Гаалийн бүрдүүлэлтийн технологи  үйл ажиллагааны шинэчилсэн хувилбар”-ыг 2014 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж эхэллээ.

Дэлгэрэнгүй: Гаалийн бүрдүүлэлтэд зарцуулах цаг хугацааг 3 дахин багасгалаа.