mn GB
Mobile menu

Тендерийн урилга

Тендер шалгаруулалтын нэр Хүлээж авах эцсийн огноо Нээх огноо
1 Гаалийн байгууллагын албан хэрэгцээнд хэрэглэх нэг удаагийн троссон ломбо нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах 02/2017 2017-4-18

2017-5-18

  Гааль, татварын ерөнхий газрын харьяа Говь-Алтай аймаг дахь “Бургастай” хилийн боомтын хяналт шалгалтын цогцолбор, хилийн хяналтын байгууллагын ажиллагсдын орон сууцны хэвийн ажиллагааг хангахад шаардлагатай машин механизм нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 

 

 
Тендер шалгаруулалтын нэр Хүлээж авах эцсийн огноо Нээх огноо
1 “Гааль, татварын байгууллагын албан хэрэгцээнд хэрэглэх нэг удаагийн троссон ломбо нийлүүлэх” 11/2016 тоот 2016-07-21

2016-07-21

2 Гааль, татварын ерөнхий газрын харьяа Говь-Алтай аймаг дахь “Бургастай” хилийн боомтын хяналт шалгалтын цогцолбор, хилийн хяналтын байгууллагын ажиллагсдын орон сууцны хэвийн ажиллагааг хангахад шаардлагатай машин механизм нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах 18/2016 тендер 2016-07-25

2016-07-25

 

 

Тендер шалгаруулалтын нэр Хүлээж авах эцсийн огноо Нээх огноо
1 “Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх Гаалийн зөрчил, хөдөлгөөнт хяналтын газрын Хөдөлгөөнт хяналтын албаны эрэлч нохойг зориулалтын нохойн хоолоор хангах, худалдан авах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах” 1/2015 тоот 2015-02-17

2015-02-17

2 2. Гаалийн улсын байцаагчийн дүрэмт хувцас  нийлүүлэх, нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2/2015 тоот 2015-03-26

2015-03-26

3 3. Гаалийн улсын байцаагчийн дүрэмт хувцас  нийлүүлэх, нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2/2015 тоот 2015-06-02

2015-06-02

4 4. Гаалийн байгууллагын албан хэрэгцээнд хэрэглэх нэг удаагын троссон ломбо, гаалийн үндсэн болон нэмэлт мэдүүлэг хэвлэх тусгай нууцлал бүхий цаас нийлүүлэх 10/2015 тоот 2015-07-30

2015-07-30

5 5. Тендер шалгаруулалтын нэр: Сэлэнгэ аймаг дахь Гаалийн газар, Алтанбулаг хилийн боомтын хэвийн ажиллагаа, өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангахтай холбогдуулан хийгдэх их засварын ажлыг сонгон шалгаруулах тендер дугаар: 21/2015 2015-09-14

2015-09-14

6 6. Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Гашуунсухайт дахь Гаалийн газрын уурын зуух суурилуулах засварын ажлыг сонгон шалгаруулах тендер. Дугаар: 24/2015 2015-09-28

2015-09-28

 
Тендер шалгаруулалтын нэр Хүлээж авах эцсийн огноо Нээх огноо
1 Гаалийн ерөнхий газрын мэдээллийн технологийн төвийн албан хэрэгцээнд ашиглаж буй техник хэрэгслийг шинэчлэх ажил. 2014-02-17 2014-02-17
2 Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Ульханмайхан, Сүмбэр, Тэшиг суман дахь Бага-Илэнх алслагдсан хилийн боомтуудын албан хэрэгцээнд VSAT өргөтгөлийг сайжруулах ажил. 2014-02-14 2014-02-14
3 Баян-Өлгийн аймгийн Цагааннуур, Ховд аймгийн Ярант, Өмнөговь аймгийн Гашуунсухайт, Шивээхүрэн хилийн боомтуудын орох, гарах хаалгыг шилэн кабелиар холбох ажил. 2014-02-17 2014-02-17
4 Гаалийн ерөнхий газрын серверийн өрөөний хөргөлтийн системийг шинэчлэх. 2014-02-14 2014-02-14
5 Гаалийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээг ашиглан гаалийн газар, хороодод дотоод холбоог бий болгох /Гаалийн ерөнхий газар/ 2014-03-04 2014-03-04
6 Серверийн өрөөний тог баригчийн батарейг солих /Гаалийн ерөнхий газар/ 2014-02-03 2014-02-03
7 Гаалийн дотоод үйл ажиллагаанд ашиглаж буй системүүдийг нэгтгэх төхөөрөмж /Улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг/ 2014-02-10 2014-02-10
8 Гаалийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээний өргөтгөл /Гаалийн ерөнхий газар/ 2014-03-10 2014-03-10
9 Гаалийн автоматжуулсан систем (CAIS )-ийн серверүүдэд шинэчлэлт хийх /Гаалийн ерөнхий газар/ 2014-03-10 2014-03-10
10 Улсын орлого болсон автомашины нээлттэй дуудлага худалдаанд 2013-11-11 2013-11-11
11 Гаалийн улсын байцаагчийн дүрэмт хувцас нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах 2013-09-20 2013-09-20
12 Өмнөговь аймгийн Шивээхүрэн боомтод гидрогеологийн эрэл хайгуул хийж, худаг гарган худгийн барилга барих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2013-09-02 2013-09-02
13 Гаалийн ерөнхий газрын харъяа газар, хороодын албан хэрэгцээнд зорчигчийн ачаа,тээш шалгах рентген аппарат нийлүүлж, суурилуулах 2013-08-19 2013-08-19
14 Гаалийн хууль тогтоомж зөрчсөний улмаас хураагдаж улсын орлого болгосон тарваганы арьс 422 ширхэг, мөндөлийн арьс 98 ширхэг, чонын арьс 21 ширхэг, үнэгний арьс 2 ширхэг, хярсны арьс 5 ширхэгийг худалдан борлуулах хаалттай дуудлага худалдааг үндэсний үйлдвэрлэгчдийн дунд зарлаж байна. 2013-07-09 2013-07-09
15 Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг боомтын Шалган нэвтрүүлэх цогцолборын төв байрны барилгын хүчитгэлийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2013-08-01 2013-08-01
 
Тендер шалгаруулалтын нэр Хүлээж авах эцсийн огноо Нээх огноо
11 Өмнөговь аймаг дахь Шивээхүрэн гаалийн газарт 1 ширхэг/1-р багц/, Гашуунсухайт гаалийн газарт 2 ширхэг/2-р багц/, Сүхбаатар аймаг дахь Бичигт гаалийн хороонд 1 ширхэг/3-р багц/ 150 тонны даацтай электрон автопүү нийлүүлж, угсарч, суурилуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2013-07-22 2013-07-22
12 Гаалийн Ерөнхий газрын харъяа Сэлэнгэ аймаг дахь “Алтанбулаг” боомтод зорчигчийн биед үзлэг хийх рентген төхөөрөмж нийлүүлж, суурилуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2013-07-25 2013-07-25
13 ГЕГ-ын харъяа гаалийн газар, хороодын албан хэрэгцээнд бохирын машин 2 ширхэгийг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2013-07-25 2013-07-25
14 : Баян-Өлгий аймаг дахь гаалийн газрын Цагааннуур боомтын АЗШНЦ-ын бохирын шугамын их засварын ажлыг гүйцэтгэх, 1 ширхэг бохирын машин нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер. /2 багц /: 1. Баян-Өлгий аймаг дахь гаалийн газрын Цагааннуур боомтын АЗШНЦ-ын бохирын шугамын их засварын ажлыг гүйцэтгэх 2. 1ширхэг бохирын машин нийлүүлэх 2013-07-25 2013-07-25
15 Гаалийн ерөнхий газрын албан хэрэгцээнд хяналт шалгалтын багаж хэрэгсэл нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах 2013-07-09 2013-07-09
16 : Гаалийн ерөнхий газрын албан хэрэгцээнд сүлжээний нөөц тоног төхөөрөмж нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2013-07-08 2013-07-08
17 Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх Гаалийн төв лабораторийн хэрэгцээнд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, засвар үйлчилгээ хийх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, 2013-07-08 2013-07-08
18 Ховд аймаг дахь гаалийн газрын Булган боомт, Хөвсгөл аймаг дахь гаалийн хорооны Ханх боомтын албан хэрэгцээнд 40кВт-ийн хүчин чадалтай цахилгаан үүсгүүр /дизель генератор/ нийлүүлж, суурилуулах нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2013-07-08 2013-07-08
19 Гаалийн ерөнхий газрын албан хэрэгцээнд албан тасалгааны тавилга, эд хогшил, техник хэрэгсэл нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2013-07-01 2013-07-01
20 Өмнөговь аймгийн Шивээхүрэн боомтод гидрогеологийн эрэл хайгуул хийж, худаг гарган худгийн барилга барих/1-р багц/, Шивэхүрэн, Гашуунсухайт боомтын ШНЦ-т ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж нийлүүлж, суурилуулах /2 багц/ ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2013-06-17 2013-06-17
 
Тендер шалгаруулалтын нэр Хүлээж авах эцсийн огноо Нээх огноо
21 Гаалийн хууль тогтоомж зөрчсөний улмаас хураагдаж улсын орлого болсон суудлын автомашинуудыг худалдах нээлттэй нийтийн дуудлага худалдаанд урьж байна. 0000-00-00 0000-00-00
22 Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг боомтын ШНЦ-ын Төв байрны барилгын хүчитгэлийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, 04/2013 тоот тендер 2013-05-09 2013-05-09
23 ГЕГ-ын харъяа гаалийн газар, хороодын албан хэрэгцээнд бохирын машин 2 ширхэгийг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах,11/2013 тоот тендер 2013-05-09 0203-05-09
24 Өмнөговь аймаг дахь Шивээхүрэн гаалийн газарт 1 ширхэг/1-р багц/, Гашуунсухайт гаалийн газарт 2 ширхэг/2-р багц/, Сүхбаатар аймаг дахь Бичигт гаалийн хороонд 1 ширхэг/3-р багц/ 150 тонны даацтай электрон автопүү нийлүүлж, угсарч, суурилуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах,08/2013 тоот тендер 2013-05-09 2013-05-09
25 Гаалийн ерөнхий газрын албан хэрэгцээнд компютерийн вируснаас хамгаалах программ нийлүүлэх 03/2013 тоот харьцуулсан тендер 2013-03-21 2013-03-21
26 Баян-Өлгий аймаг дахь гаалийн газрын Цагааннуур боомтын АЗШНЦ-ын бохирын шугамын их засварын ажлыг гүйцэтгэх/1-р багц/, 1 ширхэг бохирын машин нийлүүлэх/2-р багц/ нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах, 10/2013 тоот тендер 2013-05-06 2013-05-06
27 Гаалийн төв лабораторт тоног төхөөрөмж нийлүүлж, засвар үйлчилгээ хийх. 2013-05-02 2013-05-02
28 Гаалийн Ерөнхий газрын харъяа Сэлэнгэ аймаг дахь “Алтанбулаг” боомтод зорчигчийн биед үзлэг хийх рентген төхөөрөмж нийлүүлж, суурилуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2013-05-06 2013-05-06
29 Ховд аймаг дахь гаалийн газрын Булган боомтын АЗШНЦ-ын бүрдүүлэлтийн заалыг шинэчлэн засаж тохижуулах, инженерийн шугам сүлжээ болон халаалтын радиатор, 5*2 нийт 10 айлын орон сууцны дулаан, цэвэр бохир усны шугам сүлжээний засвар, ажилчдын халуун усны газрын сантехникийн засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах харьцуулсан тендер 2013-04-16 2013-04-16
30 Гаалийн ерөнхий газрын харъяа газар, хороодын албан хэрэцээнд зорчигчийн ачаа, тээш шалгах рентген төхөөрөмж 2 ширхэгийг нийлүүлж, суурилуулах тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна 2013-05-06 2013-05-06