mn GB
Mobile menu

Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн мэдээллийн системд нэвтрэх заавар

ХАСХОМ Хичээл 1 Хөтөч сонгох IE http://www.youtube.com/watch?v=A2uyHu-3bOI

ХАСХОМ Хичээл 2 Нэвтрэх, Нууц үг сэргээх http://www.youtube.com/watch?v=EQg4XnGX_NU

ХАСХОМ Хичээл 3 Нууц үг солих 2 аргаар http://www.youtube.com/watch?v=BS6nyRUbpt8

ХАСХОМ Хичээл 4 Дэлгэрэнгүй мэдүүлэг бөглөх http://www.youtube.com/watch?v=PfIhgOxj-Lw

ХАСХОМ Хичээл 5 Гэр бүлийн байдал бөглөх http://www.youtube.com/watch?v=GnXJjk6iFmU  

ХАСХОМ Хичээл 6 Орлого бөглөх http://www.youtube.com/watch?v=t3V3Y9uwfBk

ХАСХОМ Хичээл 7 Эрх патент бөглөх http://www.youtube.com/watch?v=IJ-HmwZAQeU

ХАСХОМ Хичээл 8 Хэвлэх http://www.youtube.com/watch?v=kt2ZAVQ9zY4                                

ХАСХОМ Хичээл 9 Засварлах http://www.youtube.com/watch?v=v-OJX4W79kU

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ТАНИУЛАХ СУРГАЛТАД ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА ХАМРАГДЛАА.

14011700032

Авлигатай тэмцэх газар, Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүд хөдөлгөөн, АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг, АНУ-ын Азийн сан хамтран 2014 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр “Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь сургалт”-ыг нийтийн албан тушаалтанд зориулсан сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй: АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ТАНИУЛАХ СУРГАЛТАД ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА ХАМРАГДЛАА.

АВЛИГААС УРЬДЧИЛСАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА.

ATG1

Өнөөдөр ГЕГ-ын хурлын танхимд “Авлигаас урьдчилсан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, авлигаас ангид байх”  зорилгоор Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс ирүүлсэн “ Төлөөс“ теле жүжгийг  ГЕГ-ын нийт Гаалийн улсын байцаагч нарт үзүүлж танилцууллаа.

Дэлгэрэнгүй: АВЛИГААС УРЬДЧИЛСАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА.

"ЭБАТ-ТАЙ ЯРИЛЦАХ ЦАГ" СУРГАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ХАМРАГДЛАА

4599999999999

Төрийн болон нутгийн захиргааны төв байгууллагын мэдүүлгийг хянах, бүртгэх хадгалах эрх бүхий албан тушаалтнуудад зориулсан “ЭБАТ-тай ярилцах цаг” нэгдсэн сургалт, хэлэлцүүлэг Авлигатай тэмцэх газрын байранд 2014 оны 5 дугаар сарын 9-ны өдөр болж гаалийн байгууллагыг төлөөлөн ГЕГ-ын эрх бүхий албан тушаалтан хамрагдлаа.

Дэлгэрэнгүй: "ЭБАТ-ТАЙ ЯРИЛЦАХ ЦАГ" СУРГАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ХАМРАГДЛАА