mn GB

Хилийн боомтууд /Монгол Улс - БНХАУ/

Харьяа газар, хороодын нэрс Боомтын нэр Боомтын төрөл ангилал Байршил Ажиллах хуваарь
(Жил бүрийн)
Тайлбар
1. Баян-Өлгий аймаг дахь гаалийн газар Даян 2 талын, түр Баян-Өлгий аймаг, Сагсай сум

06. 21-ээс 07. 05

08. 01-ээс 08. 20

09. 01-ээс 09. 15

өдөр бүр 
10-17 цаг
2. Ховд аймаг дахь гаалийн газар Байтаг 2 талын, түр Ховд аймаг,Булган сум

03.16-наас 03.30

05.16-наас 05.30

09.16-наас 09.30

өдөр бүр 
9-18 цаг
3.   Булган Олон улсын шинжтэй, байнгын Ховд аймаг, Булган сум

04 сараас 12 сар 
15-наас 30

өдөр бүр 
9-18 цаг
4. Говь-Алтай аймаг дахь гаалийн хороо Бургастай 2 талын, түр ГовьАлтай аймаг, Алтай сум 2,4,6,8,10,12 сард 11-аас 30-ны өдрүүдэд өдөр бүр 
9-18 цаг
5. Замын Үүд дэх гаалийн газар Замын Үүд Олон улсын шинжтэй, байнгын Дорноговь аймаг, Замын Үүд сум Авто замын боомт УБ цагаар 08-18цаг, хятадын цагаар 09-19 цагт Төмөр замын боомт 24 цагаар өдөр бүр 
9-18 цаг
6. Дорнод аймаг дахь ГГ Хавирга дахь гаалийн салбар Хавирга 2 талын, түр Дорнод аймаг Чойбалсан сум 01.01-01.25 
04.01-10.31
өдөр бүр 
8-18 цаг
7. Дорнод аймаг дахь ГГ Баянхошуу дахь гаалийн салбар Баянхошуу 2 талын, түр Дорнод аймаг, Халх гол сум

02.01-нээс 02.15

05.01-нээс 05.15

08.01-нээс 08.15

11.01-нээс 11.15

 
8. Дорнод аймаг дахь ГГ Сүмбэр дэх гаалийн салбар Сүмбэр Олон улсын шинжтэй, түр Дорнод аймаг, Халх гол сум

06.11-нээс 06.30

07.16-нээс 07.30

8.16-нээс 9.25

 
9. Өмнөговь аймгийн Шивээхүрэн дэх ГХ Шивээхүрэн 2 талын, байнгын Өмнөговь аймаг, Гурвантэс сум /Энэхүү хоёр боомт хоёр талын хууль ёсны баяр, баяр амралтын өдрүүдэд хаах бөгөөд үдийн цайны цаг нь 12-14 цагийн хооронд байна./
10. Өмнөговь аймгийн Гашуунсухайт дахь ГХ Гашуунсухайт 2 талын, байнгын Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум
11. Сайншанд дахь ГХ Ханги 2 талын, түр Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сум

03.16-наас 03.30

05.16-наас 05.30

08.16-наас 08.30

11.16-наас 11.30

Ханги-Мандал боомтыг уул уурхай, ашигт малтмалын тээвэрлэлт, боомтын дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын зориулалтаар 2009 оны 4,6,7,9,10,12 дугаар саруудад бүтэн 5,8 дугаар саруудын 1-15 болон 31-ний өдрүүдэд тус тус нээн ажиллуулах, Даваа-Бямба гаригт хэлэлцээрт заасан нэг өдрийн ажлын цагийн хуваарийн дагуу ажиллуулахаар шийдвэрлэсэн.
12. Бичигт дэх ГХ