mn GB
Mobile menu

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН “АВЛИГАГҮЙ ГААЛЬ” УРИАЛГАД НЭГДСЭН ТАЙЛАН

Гаалийн ерөнхий газрын “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөө”-ний дагуу “Байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл, хүчин чармайлт” зорилтын хүрээнд 2014 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр ахмад, дунд, залуу үеийн гаальчид болон Монголын гаалийн албаны удирдлагууд Гаалийн улсын байцаагч нарт хандаж Монгол Улсын Үндсэн хуулиар... Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.