mn GB
Mobile menu

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 2016 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 2016 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 2015 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 2015 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2014 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Хяналт шинжилгээ үнэлгээний зорилго

Гаалийн байгууллагын хэмжээнд хэрэгжүүлж буй бодлогын баримт бичгүүд, тэдгээрээс хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөр, сэдэвт аян, Гаалийн ерөнхий газрын хэмжээнд тодорхой чиглэлээр хэрэгжүүлж буй төлөвлөгөөний биелэлтийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх, цаашид хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх шаардлагатай ажлыг тодорхойлж, зөвлөмжөөр хангах.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж хуулж авна уу.