mn GB
Mobile menu

ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

Тендерт шалгарсан, шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл

Мэдээлэл нийтлэсэн: Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 03 сарын 26


Тендер шалгаруулалтын нэр: ГЕГ-ын дэргэдэх Үйлчилгээ, аж ахуйн албаны тээвэр шатахуун нийлүүлэх

Тендерт шалгарсан оролцогч: “Магнайтрейд” ХХК

Тендерт шалгараагүй оролцогч: байхгүй.