mn GB
Mobile menu

ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

Тендерт шалгарсан, шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл

Мэдээлэл нийтэлсэн: Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

Нийтэлсэн огноо : 2018-07-01


Тендер шалгаруулалтын нэр: Улсын мэдээллийн маягт

Тендерт шалгарсан оролцогч: “Эс Эм Эс трейд” ХХК

Тендерт шалгараагүй оролцогч: “Төмөр бар” ХХК, “Алхана трейд” ХХК, “Эхлэл-Ургац” ХХК, “АТТАЧР” ХХК