mn GB
Mobile menu

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

 

Хүний нөөцийн ил тод байдал

2010 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдөр

Дугаар 29 Улаанбаатар хот

Гаалийн байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэнээс мэргэшлийн шалгалт авах журам батлах тухай

Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.8, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 63 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-ын 6-д заасныг баримталж, Төрийн албаны зөвлөлийн 2010 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Дэлгэрэнгүй: Хүний нөөцийн ил тод байдал