mn GB
Mobile menu

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Гаалийн газар, хороодыг мэргэжлийн арга зүйгээр ханган ажиллах,

Гаалийн байгууллагын нийт газар, хороодуудын цаг бүртгэлийн мэдээг сар бүр авч удирдлагад тухай бүр мэдээлж, харьяа гаалийн газар, хороодын гаалийн ажилтнуудын чөлөө авалт, өвчлөлийн талаарх дэлгэрэнгүй судалгааг нэгтгэн авч ажилласан. Гаалийн байгууллагын нийт газар, хороодуудын цаг бүртгэлийн мэдээг нэгтгэн Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэст хүргүүлсэн.

Дэлгэрэнгүй: ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ТАНИЛЦУУЛГА

Гаалийн байгууллагад нийт 1400 гаруй албан хаагч Гаалийн ерөнхий газар болон харьяа гаалийн 18 газар, хороонд ажиллаж байна. Үүнээс төрийн үйлчилгээний 300 орчим ажилчид байгааг энд дурдсан судалгаанд хамруулаагүй бөгөөд судалгааг зөвхөн төрийн тусгай албан хаагчдын мэдээлэлд тулгуурлан гаргалаа.

Дэлгэрэнгүй: ТАНИЛЦУУЛГА

2014 онд Гаалийн байгууллага ажилчдаа шагнаж урамшуулсан байдал /эхний 11 сарын байдлаар/

Гаалийн байгууллагын хэмжээнд 2014 онд гаалийн байгууллагад үр бүтээлтэй ажилласан ажилчдаа дараах шагналуудаар шагналаа.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.