mn GB
Mobile menu

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ  ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

 

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН САХИЛГЫН ЗӨРЧЛИЙГ ХЯНАН ШАЛГАХ ЖУРАМ

 

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН САХИЛГЫН ЗӨРЧЛИЙГ ХЯНАН ШАЛГАХ ЖУРАМ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

ТУШААЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг ханган ажиллах, холбогдох хууль, журмын дагуу сэлгэн ажиллуулах, ажлаас чөлөөлөх асуудлыг олон нийтэд явуулах,

Хагас жилийн байдлаар тус хэлтсээс сэлгэн ажиллуулахтай холбогдуулан нийт 8 удаагийн судалгааг гаргаж 456 гаалийн улсын байцаагч нарыг хамруулснаас нийт 334 гаалийн улсын байцаагч нарыг сэлгэн ажиллуулсан. /давхардсан тоогоор/ Үүнд:

Дэлгэрэнгүй: ТУШААЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ