Нүүр хуудас    Асуулт хариулт    Холбоо барих
Хэрэглэгч Та Монгол улсын гадаад худалдааны барааны статистикийн мэдээллийг авах боломжтой болло. 
Эмхэтгэл нь 12 хавсралтаар, хагас жил болон жилийн дүнгээр 13 хавсралтаар гардаг. 

Та эндээс экспорт, импорт, нийт бараа эргэлтийн статистикийн үзүүлэлтүүдийг;
МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
2012 он

© since 2006 -2020 All rights reserved.
Administration area best viewed with resolution at least 1024x768