Нүүр хуудас    Асуулт хариулт    Холбоо барих

Та эндээс экспорт, импорт, нийт бараа эргэлтийн статистикийн үзүүлэлтүүдийг; мөн экспорт, импортын гол нэрийн барааны мэдээллийг улсаар; худалдааны гол түнш орнуудтай хийсэн худалдааг гол бараагаар, түүнчлэн зээл, тусламж, хөрөнгө оруулалтын импортын барааны мэдээллийг гарал үүслийн улсаар; хагас жил болон жилийн дүнгээр экспорт, импортын барааны үнэ, тоо хэмжээний индекс болон худалдааны нөхцлийн индексийг авч болно.

МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
2012 он

© since 2006 -2020 All rights reserved.
Administration area best viewed with resolution at least 1024x768