Нүүр хуудас    Асуулт хариулт    Холбоо барих

Статистик эмхэтгэл жагсаалт

Төрөл : 2015 оны жилийн эцсийн мэдээ

Гадаад Худалдааны барааны статистик мэдээ
2017-02-15
Өссөн дүнгээр
2012 он
2013 он
2014 он
2015 он
2016 он
     »  2016 он
2017 он
     »  10-сар
2018 он
     »  04-сар
2019 он
2020 он
2021 он
МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
2012 он

© since 2006 -2021 All rights reserved.
Administration area best viewed with resolution at least 1024x768