Нүүр хуудас    Асуулт хариулт    Холбоо барих

Статистик эмхэтгэл жагсаалт

Төрөл : Жилийн эцсийн гүйцэтгэл

Дэлгэрэнгүй танилцуулга
2020-04-21
Тайлбар
Товч танилуулга
2020-04-21
Тайлбар
График
2020-04-21
Нийт бараа эргэлтээр, улсаар, бараагаар
Хавсралтууд
2020-04-21
Өссөн дүнгээр. Экспорт, импорт
2012 он
2013 он
2014 он
2015 он
2016 он
     »  2016 он
2017 он
     »  10-сар
2018 он
     »  04-сар
2019 он
2020 он
2021 он
МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
2012 он

© since 2006 -2021 All rights reserved.
Administration area best viewed with resolution at least 1024x768